โปรโมชั่น

เมนูนี้ไม่มีบริการจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ

Best Deal Nov 1

ข้าวยากินิกุหมู เสิร์ฟพร้อมซุปมิโสะ FREE!! ข้าวเนื้อหม่าล่า เสิร์ฟพร้อมนามูรุถั่วงอก

เมนูนี้ไม่มีบริการจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ

Best Deal Nov 2

ข้าวยำเกาหลีเนื้อ x ข้าวไก่สไปซี่โกชูจัง เสิร์ฟพร้อมกิมจิ FREE!! ข้าวหมูพริกไทยดำ เสิร์ฟพร้อมซุปกิมจิ และนามูรุถั่วงอก

เมนูนี้ไม่มีบริการจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ

Best Deal Nov 3

ข้าวยากินิกุเนื้อ เสิร์ฟพร้อมซุปมิโสะ FREE!! ข้าวผัดกิมจิหมู เสิร์ฟพร้อมนามูรุถั่วงอกและซุปมิโสะ