อากะโบวล์ประเภทเซต

เมนูนี้ไม่มีบริการจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ

ชุดข้าวยากินิกุเนื้อ

เมนูนี้ไม่มีบริการจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ

ชุดข้าวยากินิกุหมู

เมนูนี้ไม่มีบริการจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ

ชุดซุปกิมจิ

เมนูนี้ไม่มีบริการจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ

ชุดข้าวยำเกาหลีเนื้อ

เมนูนี้ไม่มีบริการจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ

ชุดข้าวยำเกาหลีหมู

เมนูนี้ไม่มีบริการจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ

ชุดข้าวแซลมอนเทริยากิ

เมนูนี้ไม่มีบริการจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ

ชุดข้าวเนื้อบุลโกกิ

เมนูนี้ไม่มีบริการจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ

ชุดข้าวหมูบุลโกกิ

เมนูนี้ไม่มีบริการจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ

ชุดข้าวเนื้อพริกไทยดำ

เมนูนี้ไม่มีบริการจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ

ชุดข้าวหมูพริกไทยดำ

เมนูนี้ไม่มีบริการจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ

ชุดข้าวไก่สไปซี่โกชูจัง

เมนูนี้ไม่มีบริการจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ

ชุดข้าวผัดกิมจิหมู

เมนูนี้ไม่มีบริการจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ

ชุดข้าวเนื้อหม่าล่า

เมนูนี้ไม่มีบริการจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ

ชุดข้าวหมูหม่าล่า

(x0)
฿ 0
สรุปคำสั่งซื้อ