อร่อยไปด้วยกัน เพิ่มเครื่องเคียง (ไม่บังคับ)

value set

140

เส้นหมี่หมูย่าง


( x0 )
฿ 0
สรุปคำสั่งซื้อ