ซื้อ 20 ฟรี 3

ซื้อข้าวกะเพราหมูสับ/ข้าวกะเพราไก่ หรือ ข้าวไก่กระเทียม 20 ที่ ฟรี ข้าวกะเพราหมูสับ/ข้าวกะเพราไก่หรือข้าวไก่กระเทียม 3 ที่


จานที่ 1 (เลือก 1 อย่าง)

จานที่ 2 (เลือก 1 อย่าง)

จานที่ 3 (เลือก 1 อย่าง)

จานที่ 4 (เลือก 1 อย่าง)

จานที่ 5 (เลือก 1 อย่าง)

จานที่ 6 (เลือก 1 อย่าง)

จานที่ 7 (เลือก 1 อย่าง)

จานที่ 8 (เลือก 1 อย่าง)

จานที่ 9 (เลือก 1 อย่าง)

จานที่ 10 (เลือก 1 อย่าง)

จานที่ 11 (เลือก 1 อย่าง)

จานที่ 12 (เลือก 1 อย่าง)

จานที่ 13 (เลือก 1 อย่าง)

จานที่ 14 (เลือก 1 อย่าง)

จานที่ 15 (เลือก 1 อย่าง)

จานที่ 16 (เลือก 1 อย่าง)

จานที่ 17 (เลือก 1 อย่าง)

จานที่ 18 (เลือก 1 อย่าง)

จานที่ 19 (เลือก 1 อย่าง)

จานที่ 20 (เลือก 1 อย่าง)

เลือกรับฟรี (เลือก 1 อย่าง)

เลือกรับฟรี (เลือก 1 อย่าง)

เลือกรับฟรี (เลือก 1 อย่าง)

เมนูนี้ไม่มีบริการจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ
(x0)
฿ 0
สรุปคำสั่งซื้อ