ซื้อ 10 ฟรี 1

ซื้อข้าวกะเพราหมูสับ/ข้าวกะเพราไก่ หรือ ข้าวไก่กระเทียม 10 ที่ ฟรี ข้าวกะเพราหมูสับ/ข้าวกะเพราไก่หรือข้าวไก่กระเทียม 1 ที่


จานที่ 1 (เลือก 1 อย่าง)

จานที่ 2 (เลือก 1 อย่าง)

จานที่ 3 (เลือก 1 อย่าง)

จานที่ 4 (เลือก 1 อย่าง)

จานที่ 5 (เลือก 1 อย่าง)

จานที่ 6 (เลือก 1 อย่าง)

จานที่ 7 (เลือก 1 อย่าง)

จานที่ 8 (เลือก 1 อย่าง)

จานที่ 9 (เลือก 1 อย่าง)

จานที่ 10 (เลือก 1 อย่าง)

เลือกรับฟรี (เลือก 1 อย่าง)

เมนูนี้ไม่มีบริการจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ
(x0)
฿ 0
สรุปคำสั่งซื้อ