ของหวานและเครื่องดื่ม

เรดเบอร์รี่พานาคอตต้า

เมนูนี้ไม่มีบริการจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ

น้ำส้มยูสุน้ำผึ้ง (ร้อน)

เมนูนี้ไม่มีบริการจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ

น้ำส้มยูสุน้ำผึ้ง (เย็น)

เมนูนี้ไม่มีบริการจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ

ชาส้มยูสุ

เมนูนี้ไม่มีบริการจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ

เอิร์ลเกรย์ ลาเต้ (ร้อน)

เมนูนี้ไม่มีบริการจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ

เอิร์ลเกรย์ ลาเต้ (เย็น)

เมนูนี้ไม่มีบริการจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ

คาปูชิโน (ร้อน)

เมนูนี้ไม่มีบริการจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ

คาปูชิโน (เย็น)

เมนูนี้ไม่มีบริการจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ

กาแฟดำ (ร้อน)

เมนูนี้ไม่มีบริการจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ

กาแฟดำ (เย็น)

เมนูนี้ไม่มีบริการจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ

ลาเต้ (ร้อน)

เมนูนี้ไม่มีบริการจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ

ลาเต้ (เย็น)

เมนูนี้ไม่มีบริการจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ