เซ็นซอสแพคคู่ 2 ขวด (เลือกแบบคละกันหรือชนิดเดียวกันได้)

เมนูย่างสไตล์ญี่ปุ่น


เลือกซอส

เลือกซอส

เลือกซอส

เมนูนี้ไม่มีบริการจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ