อร่อยไปด้วยกัน เพิ่มเครื่องเคียง (ไม่บังคับ)

value set

175

น้ำตกพอร์คชอปอากะ

เมนูใหม่ลูกผสม ญุี่ปุ่น + อีสาน


( x0 )
฿ 0
สรุปคำสั่งซื้อ