ซอสอากะ 2 ขวด เพียง 179 บาท (จากปกติ 258 บาท)


เลือก 1 อย่าง (เลือก 1 อย่าง)

เมนูนี้ไม่มีบริการจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ