ซาชิมิ

ปาร์ตี้แซลมอนซาชิมิ 30 ชิ้น

เมนูนี้ไม่มีบริการจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ

ปาร์ตี้แซลมอนซาชิมิ 20 ชิ้น

เมนูนี้ไม่มีบริการจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ

ปาร์ตี้แซลมอนซาชิมิ 10 ชิ้น

เมนูนี้ไม่มีบริการจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ

ปาร์ตี้แซลมอนซาชิมิ 5 ชิ้น

เมนูนี้ไม่มีบริการจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ