โรลและมากิ

โรลปลาไหลญี่ปุ่นไส้แซลมอน

เมนูนี้ไม่มีบริการจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ

โรลแคทเธอร์พิลลาร์

เมนูนี้ไม่มีบริการจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ

นอร์เวย์มากิ

เมนูนี้ไม่มีบริการจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ

แคลิฟอร์เนียมากิ

เมนูนี้ไม่มีบริการจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ

ฟุโตมากิ

เมนูนี้ไม่มีบริการจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ

โรลเต้าหู้ไส้ผักรวม

เมนูนี้ไม่มีบริการจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ

ครั้นชี่โรลกุ้งเทมปุระแซลมอน

เมนูนี้ไม่มีบริการจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ

สไปเดอร์มากิ

เมนูนี้ไม่มีบริการจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ

โรลหนังปลาแซลมอนกรอบ

เมนูนี้ไม่มีบริการจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ

กุ้งเทมปุระมากิ

เมนูนี้ไม่มีบริการจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ

ปูอัดมากิ

เมนูนี้ไม่มีบริการจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ

เอบิโกะมากิ

เมนูนี้ไม่มีบริการจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ

มากุโร่มากิ

เมนูนี้ไม่มีบริการจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ

เอบิมากิ

เมนูนี้ไม่มีบริการจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ

แซลมอนมากิ

เมนูนี้ไม่มีบริการจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ

ปลาไหลญี่ปุ่นมากิ

เมนูนี้ไม่มีบริการจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ